fbpx

Privacy Policy

Ilse Van der Schraelen – Vades bvba vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van zeer groot belang.

Bedoeling van deze Privacy Policy is de gebruiker of de klant te informeren over de verwerking van haar persoonsgegevens.
Tevens informeert ze over de rechten van de gebruiker of de klant. 

Het is raadzaam deze Privacy Policy aandachtig door te lezen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ilse Van der Schraelen – Vades bvba – Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België BE0465.138.655 ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be www.ilsevanderschraelen.be (hierna “Ilse Van der Schraelen”) respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 werd deze vervangen worden door de Europese Algemene Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Meer informatie over privacy en bescherming van data kan u bekomen op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ofwel de Privacycommissie) via deze link:

https://www.privacycommission.be/nl

Door deze Privacy Policy te aanvaarden geeft u een algemene toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Indien ik wijziging aanbreng aan deze Privacy Policy zal u hiervan op de hoogte gebracht worden via de website. Indien van toepassing zal u als gebruiker opnieuw gevraagd worden de meest recente versie te aanvaarden.

In deze Privacy pagina wordt u geïnformeerd over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ilse Van der Schraelen.

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Ilse Van der Schraelen mag u mij steeds schrijven Ilse Van der Schraelen, Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België of mailen ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

Deze Privacy Policy werd de laatste keer gewijzigd op 23 mei 2018.

.

1. Wie is wie?

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke en eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer en behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk.
Ilse Van der Schraelen verwerkt de gegevens op eigen verantwoordelijkheid en gezag.

Betrokkene is de gebruiker of de klant van Ilse Van der Schraelen (hierna “de klant”). Dit zijn klanten die een aankoop deden in de winkel of online shop of klanten voor kleur-, stijl- en imagoadvies of naai-advies of ander advies.
Betrokkene is ook de geïnteresseerde (hierna “de geïnteresseerde”) die geen klant is en nog niet gekocht heeft maar ingaat op de uitnodiging van de website om een nieuwsbrief te ontvangen. 

2. Voor wie is deze Privacy Policy geldig?

Deze Privacy Policy is geldig voor alle mogelijke toekomstige klanten, voor geïnteresseerden en voor huidige en voormalige klanten.

3. Wat wordt begrepen onder verwerking van persoonsgegevens?

Verwerking: elke verwerking van gegevens zoals verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, delen, verwijderen, archiveren, …

Persoonsgegevens: informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon of onderneming. Gegevens zoals naam, adres, e-mail.

4. Wat zijn de wettelijke gronden?

Rechtsgronden van de verwerking

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Online shop bestelling

De gegevens die u zelf invult wanneer u een bestelling plaatst gebruik ik om de betaling te verwerken en uw bestelling te leveren. De wettelijke grond is hier “uitvoering overeenkomst“. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u expliciet gevraagd akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de Privacy van Ilse Van der Schraelen. Dit akkoord is noodzakelijk om de bestelling te kunnen plaatsen. Zo gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers zijn Kreatix, B-post en MyParcel.

Kleur-, stijl- en imagoadvies, naaicoaching en andere coaching

Ilse Van der Schraelen behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u uw kleur- stijl en imagoadvies verslag of een ander coaching verslag te bezorgen of om u toegang tot het Huddle platform te geven. Ilse Van der Schraelen communiceert met als wettelijke grond “uitvoering overeenkomst”  om u uw kleur-, stijl- en imagoverslag of ander coaching verslag of toegang tot naaibegeleiding te bezorgen. 

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Hier zijn er geen verwerkers.

Ilse Van der Schraelen houdt u daarna graag op de hoogte per mail (e-mail nieuwsbrief en op papier met een folder) van promoties, nieuwe leveringen,… . U ontvangt deze informatie gratis. Ilse Van der Schraelen behoudt zich dan het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over de aangeboden producten, acties & promoties en tips voor kleur-, stijl en onderhoud van kleding of betreft naai-advies.  Ilse Van der Schraelen communiceert hier met als wettelijke grond “het gerechtvaardigde belang” om haar diensten en producten bij haar klanten te promoten.

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Flexmail en Plug & Pay.

Inschrijving nieuwsbrief als klant bij Ilse Van der Schraelen 

Ilse Van der Schraelen houdt u graag op de hoogte per mail (e-mail nieuwsbrief en op papier met een folder) van onze promoties, nieuwe leveringen,… . U ontvangt deze informatie gratis. Ilse Van der Schraelen behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over de aangeboden producten, acties & promoties en tips voor kleur-, stijl en onderhoud van kleding en over naai-advies. Ilse Van der Schraelen communiceert hier met als wettelijke grond “het gerechtvaardigde belang”  om haar diensten en producten bij haar klanten te promoten. 

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Flexmail.

Inschrijving nieuwsbrief via website – invulformulier

Het aanvinken van “ja” bij de aanvraag van de nieuwsbrief en de dubbele opt-in en het aanvinken van “ja” voor akkoord met Privacy heeft als wettelijke grond “toestemming”.

De klant of geïnteresseerde gaat dan akkoord en is geïnformeerd over het gebruik van haar persoonsgegevens zoals omschreven in het privacy statement. Zij  weet dat Ilse Van der Schraelen de gegevens die zij communiceert kan gebruiken onder andere voor een nieuwsbrief om te informeren over andere Ilse Van der Schraelen acties, promoties, nieuwe leveringen, kleur- en stijltips, naai-advies en onderhoudsadvies die aansluiten bij haar profiel en interesses.

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Flexmail.

 

5. Waar kan u terecht in geval van vragen?

Ilse Van der Schraelen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent mijn privacy beleid, kunt u terecht bij www.ilsevanderschraelen.be/privacy en via ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

Meer informatie over het privacy beleid van Ilse Van der Schraelen ? Klik hier www.ilsevanderschraelen.be/privacy

6. Privacy van paswoord en log in bij bestelling in online shop

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord van de online shop. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ilse Van der Schraelen heeft dus op geen enkele manier toegang tot uw paswoord.

Ilse Van der Schraelen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

7. Welke persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard?

 • Persoonsgegevens die u meedeelt: naam, voornaam, adres en e-mailadres
 • Uw IP adres (ingeval geen registratie bij aankoop online shop)
 • Cookies: tracking van gebruik van de website

8. Hoe worden de persoonsgegevens bekomen?

 • Via de bestellingen in de online shop (www.ilsevanderschraelen.be of Plug&Pay
 • Via de winkel waar klanten na aankoop vrijwillig hun gegevens doorgeven. 
 • Via website inschrijfformulier voor nieuwsbrief.
 • Via kleur-, stijl-, imago, naai-advies of ander advies
 • Via Cookies

In al deze gevallen kan de klant zich ten alle tijden uitschrijven op eenvoudig verzoek.

9. Aan wie worden de gegevens overgemaakt – Overmaken aan derden – verwerkers

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere ondernemingen. Dit zijn verwerkers.

Kreatix, MyParcel, Plug&Pay, Huddle en Bpost zijn verwerkers voor Ilse Van der Schraelen.

Voor de nieuwsbrieven via e-mail werkt Ilse Van der Schraelen samen met Flexmail Software (Jaarbeurslaan 29/bus 31, 3600 Genk)

Voor IT ontwikkeling en ondersteuning werkt Ilse Van der Schraelen samen met Kreatix (Duwijckstraat 17, 2500 Lier).

Voor de versturing van online shop bestellingen werkt Ilse Van der Schraelen samen met MyParcel (Adriaan Brouwerstraat 16, 2000 Antwerpen) en Bpost.

Voor de verwerking van lonen, bezoldiging bedrijfleiders, sociale lasten werkt Ilse Van der Schraelen samen met A.D.M.B. (Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen)

Voor de organisatie van het afrekenen van de aankopen werk ik samen met Plug&Pay https://plugandpay.nl.

Voor de naaibegeleidingen (naaiplatform) werkt Ilse Van der Schraelen samen met www.thehuddle.nl

Ilse Van der Schraelen – Vades bvba garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Ilse Van der Schraelen zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Een verwerkersovereenkomst werd afgesloten met verwerkers indien nodig.

10. Wat zijn de doeleinden van de verwerking?

Ilse Van der Schraelen zal de persoonsgegevens enkel en uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

 • De versturing van nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over nieuwe leveringen en tips in verband met kleur, stijl en kledingonderhoud en naai-advies. Deze toesturing gebeurt op wettelijke grond van toestemming naar klanten die zich spontaan als geïnteresseerde hebben aangemeld.
  Dit gebeurt ook op wettelijke grond van gerechtvaardigd belang naar klanten die al aankopen deden bij de winkel of in de online shop.
 • De versturing van folders op papier. Deze folders bevatten informatie over nieuwe leveringen en soms ook informatie over acties en promoties bij Ilse Van der Schraelen. De wettelijke grond is gerechtvaardigd belang naar klanten die al aankopen deden in de winkel of in de online shop.
 • De versturing van een verslag over het kleur-, stijl-, imago- of ander coachingadvies of naai-advies. Dit gebeurt op wettelijke grond van uitvoering contract. Het verslag is een deel van de adviessessie.
 • De versturing van een bestelling uit de online shop. Dit gebeurt op wettelijke grond van uitvoering contract.
 • Het verbeteren en beheren van de website via anonieme statistieken. De identiteit van de personen of ondernemingen kan niet achterhaald worden. Dit is nodig om de website en klantenservice van de onderneming te kunnen verbeteren. Dit is een wettelijk recht van Ilse Van der Schraelen.

11. Wat is de bewaarperiode?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing worden gedurende 20 jaar bewaard.

12. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Voor het uitoefenen van al de volgende rechten mag de klant steeds een mail sturen naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

De klant heeft recht op informatie

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt zonder medeweten van klanten. 

De klant heeft te allen tijde recht op toegang en inzage van zijn persoonsgegevens:

 • U kan steeds gratis kennis nemen van uw persoonsgegevens. De klant beschikt dus over een wettelijk recht op inzage van de persoonsgegevens. Hiervoor stuurt u een mail naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be
 • U kan vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en ook waarom en voor welk doel ik die verwerk.
 • U kan ook vragen welke categorieën van persoonsgegevens ik verwerk en en met wie ik uw persoonsgegevens deel.
 • U kan ook vragen wat de oorsprong is van de persoonsgegevens en welke logica bij de verwerking gebruikt wordt.

 Ilse Van der Schraelen voorziet ook een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand. 

De klant heeft recht op het verbeteren, indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

U stuurt hiervoor een mail naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

De klant kan dus zo altijd zelf zijn gegevens verbeteren of up-to-date houden.

Ilse Van der Schraelen brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een correctie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

De klant heeft recht van verzet.

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

De klant heeft recht van overdraagbaarheid

De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en/ of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

De gegevens worden gratis overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand, in een gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de Ilse Van der Schraelen als onderneming verwerkt via een geautomatiseerd procedé en op basis van toestemming of overeenkomst.  

De klant heeft recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw recht gebaseerd is op uw expliciete toestemming heeft u steeds het recht deze toestemming in te trekken.

De klant heeft recht om de gegevens te laten wissen

De klant kan altijd zijn gegevens laten wissen. 

De persoon, van wie Ilse Van der Schraelen gegevens bijhoudt, mag altijd vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database.

Ilse Van der Schraelen brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

De klant heeft recht op beperking van verwerking 

De klant heeft recht op bezwaar

De persoon van wie Ilse Van der Schraelen gegevens bijhoudt, heeft ten alle tijde het recht omwille van zijn specifieke situatie zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst).

Wanneer gegevens worden verzameld met oog op direct marketing (incl. profiling die betrekking heeft op direct marketing) kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.  

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België of via het e-mail adres ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn of haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ook het recht van verzet, overdraagbaarheid of intrekking van toestemming kan zo uitgeoefend worden.

Dit geldt voor de klant maar ook voor personen die een aanvraag voor de nieuwsbrief indienden en die tot nu toe nog nooit kochten bij Ilse Van der Schraelen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos zonder motivering verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240  Zandhoven, België, ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

In elke nieuwsbrief die we versturen krijgt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen stuurt u mij een email met vermelding: “stop nieuwsbrief” E-mail: ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be
U kan ook de uitschrijflink gebruiken die vermeld staat in de nieuwsbrief.

13. Profiling

Ilse Van der Schraelen maakt geen gebruik van profiling.

14. Google Analytics

Google Analytics of Google wordt door Ilse Van der Schraelen gebruikt om inzicht te krijgen in de manier van gebruik van de website.
Bijvoorbeeld: Hoeveel gebruikers per dag? Welke pagina’s worden geraadpleegd? Wanneer wordt er naar de website gekeken? etc.
Door deze gegevens te consulteren kan Ilse Van der Schraelen de website commercieel verbeteren, gebruiksvriendelijker maken,…
Ilse Van der Schraelen geeft geen persoonsgegevens door aan Google.
De wettelijke grond voor gebruik van Google Analytics is Gerechtvaardigd belang.

Google Analytics informatie: Privacy Policy Google

15. Functionaris voor gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming is niet van toepassing bij Ilse Van der Schraelen.
In geval van vragen richt u zich tot Ilse Van der Schraelen zelf. Langestraat 35, 2240 Zandhoven of ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

16. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ilse Van der Schraelen doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te bewaren. 

Ilse Van der Schraelen neemt alle veiligheidsmaatregelen, technisch en organisatorisch, om de vernietiging, de vervalsing, de wijziging, het verlies, de niet-toegestane kennisgeving of toegang per vergissing aan derden te vermijden.

Ilse Van der Schraelen doet er alles aan om onrechtmatig gebruik door derden te vermijden. 

Daar waar nodig wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten.

17. Links naar andere websites

Ilse Van der Schraelen heeft links naar andere websites op haar website. Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites.

De privacy en het beleid rond privacy van andere websites kan verschillen met die van Ilse Van der Schraelen. Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor de privacy policy van andere websites.

Een link naar een andere website wilt niet zeggen dat Ilse Van der Schraelen expliciet de correctheid van de andere website ondersteunt. Ilse Van der Schraelen garandeert de correctheid van de andere websites op geen enkele manier.

18. Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel. +32 (0)2 274 48 00 e-mail: commission@privacycommission.be).

Indien Ilse Van der Schraelen niet naar behoren reageert op een aanvraag voor informatie of weigert een antwoord binnen de gestelde termijn te geven heeft de klant het recht een klacht neer te leggen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

19. Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u mij contacteren op Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België, of via het volgende e-mail adres: ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

U kan vragen stellen of uw rechten uitoefenen.

Ilse Van der Schraelen heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode start bij de ontvangst van uw aanvraag bij Ilse Van der Schraelen en van zo gauw Ilse Van der Schraelen van de aanvrager de nodige informatie heeft bekomen om aan de aanvraag te voldoen.

Ilse Van der Schraelen zal dan de informatie gratis verstrekken. Wanneer vragen of verzoeken niet meer redelijk of buitensporig zijn, door bijvoorbeeld het repetitieve karakter, mag Ilse Van der Schraelen een vergoeding aanrekenen of de vraag of verzoek weigeren.

 

U kan mij ook schrijven:

Ilse Van der Schraelen
Langestraat 35
2240 Zandhoven
België

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Ze worden geplaatst om internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Bedanking:

Ilse Van der Schraelen dankt u voor Uw interesse. Veel plezier met het rondkijken, indien u vragen heeft aarzel dan niet mij te contacteren. 

Ilse Van der Schraelen
Vades bvba

Langestraat 35
2240 Zandhoven
BTW: BE 0465.138.655
Reknr. 320-0646621-89
RPR Antwerpen 

Retouches

Afgewerkte retouches worden voor afhaling maximaal 1 jaar bewaard.

Naaicoaching

Er wordt een schatting gegeven van de termijn die nodig is om de aangeboden vaardigheden onder de knie te krijgen. Het kan zijn dat de koper hier langer of minder lang over doet. Dit is nooit een grond voor een klacht. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de koper en niet bij Ilse Van der Schraelen.

 

Er wordt gesproken over het verwerven van welbepaalde vaardigheden. Indien de koper er toch niet in slaagt de vaardigheden te verwerven is dit volledig voor rekening van de koper. Ilse Van der Schraelen kan hier in geen geval voor verantwoordelijk gesteld worden. 

Materiaal om te naaien mag niet rondslingeren in huis in de buurt van jonge kinderen. Ilse Van der Schraelen is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die ontstaan doordat kinderen zich kwetsen aan het naaigerief. 

Naaigerief in geen speelgoed!

 

Hetzelfde geldt voor volwassen kopers. U dient voorzichtig om te gaan met naaigerief en benodigdheden. Indien u zich kwetst of er ontstaat een ongeval is Ilse Van der Schraelen in geen enkel geval hiervoor verantwoordelijk.

Welkom op de online webshop van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

Deze webshop maakt deel uit, is een onderdeel van, www.ilsevanderschraelen.be

VEEL GESTELDE VRAGEN

Waarom is het veilig via deze website een artikel aan te kopen?

Deze website is van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen, gelegen in Zandhoven, België.
Ik ben een ondernemer en beheer zelf mijn eigen zaak.
Ik volg zelf de bestellingen op.

Waarom is het veilig via deze website een artikel te betalen?

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen werkt samen met Mollie.
Mollie is een toonaangevende organisatie en specialist in deze materie.
Deze organisatie is een betaalplatform of tussenpersoon die de betalingen ontvangt en doorstort naar Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.
Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen krijgt enkel de naam, adres en besteld artikel door.
Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen krijgt totaal geen inzage in bankgegevens, nummers van kredietkaarten of zeker ook niet in geheime codes.

Hoeveel bedragen de verzendingskosten?

De verzending is gratis. Er is geen fysiek product. Het gaat om advies dat verstuurd wordt onder de vorm van een PDF-file.

Hoe gebeurt de versturing?

Bij aankoop krijgt de klant de mogelijkheid de PDF-file zelf te downloaden. De klant krijgt ook toegang tot www.thehuddle.nl. Dit is een platform waar al de naaibegeleidingen kunnen geraadpleegd worden.

Indien kopers niet in staat zijn om om te gaan met The Huddle wegens een gebrek aan praktische computerkennis is dit in geen geval een reden tot klacht. Ilse Van der Schraelen veronderstelt een minimum aan handigheid om om te gaan met desktop / mobiel / tablet. Indien dit niet lukt is Ilse Van der Schraelen in geen geval verantwoordelijk.

 

Welke landen kunnen een tutorial – instructie met patroon downloaden?

Alle landen van de wereld. De tutorial – instructies en patronen zijn in het Engels of in het Nederlands.

Hoeveel tijd krijg je om een artikel in te ruilen of terug te sturen?

Terugsturen of ruilen is niet mogelijk.

Je kan de bestelling niet annuleren of wijzigen.

Indien je nog vragen hebt of meer info wenst kan je me steeds contacteren Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België Tel: 00-32-(0)3-484.52.92 of info@ilsevanderschraelen.be

Informatie over mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk te regelen: http://ec.europa.eu/odr/

 

 

 

Ondernemingsgegevens 

DE VERKOPER

De webshop www.ilsevanderschraelen.be/naaicoach is eigendom van Vades bvba. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2240 Zandhoven, België, Langestraat 35. Tel: 00-32-(0)3-484.52.92. Ondernemingsnummer: BTW BE 0465.138.655 – RPR Antwerpen.

 Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vades bvba, een bvba met maatschappelijke zetel te Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België, BTW BE 0465.138.655, RPR Antwerpen, (hierna “Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die duidelijk per vergissing onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

TRANSPORTKOSTEN

De verzending is gratis. Het gaat om zelf downloadbare pdf-files en toegang tot het naaiplatform.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen niet. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

BESCHRIJVINGEN EN FOTO’S

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen levert grote inspanningen opdat de vermelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen we dit na uw telefoontje of mail zo vlug mogelijk recht zetten. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Bij eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site zal ik mijn uiterste best doen om hiervoor een bevredigende oplossing aan te bieden. Neem hiervoor telefonisch contact op met mij op 00-32-(0)3-484.52.92, of stuur een mailt aan ilsevanderschraelen@skynet.be met de duidelijke omschrijving van het gegeven.

 

Artikel 4: Online aankopen

BESCHRIJVING BESTELPROCEDURE:

De klant kiest een product door dit aan te klikken. Daarna kiest de klant eventueel de maat en/ of kleur en/of lengte en/of aantal stuks.
Door op de tekst “In winkelmand” te klikken plaatst hij het gekozen artikel in het winkelmandje. 
Via “Ga Verder” kan de klant nog andere artikelen aan het winkelmandje toevoegen indien hij dit wenst.

Wilt de klant de bestelling afsluiten klikt hij op de tekst “bekijk winkelwagen”.

De klant krijgt dan de kans om zijn bestelling te wijzigen indien hij dit nog zou wensen.
Hij kan zijn artikelkeuze nog wijzigen, het aantal veranderen of de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren.
Indien de klant een kortingscoupon zou bezitten krijgt hij hier de mogelijkheid de code ervan in te brengen.

Ook hier kan de klant vragen een schatting te maken van de verzendingskosten en BTW. 
Het volstaat het land naar waar het artikel dient verstuurd te worden in te geven en “verkrijg een prijsopgave” aan te klikken.

De klant klikt “Doorgaan naar kassa” aan om de bestelprocedure verder te zetten.

De klant krijgt de kans zich te registreren indien hij dit wenst. Anders klikt hij “Als een gast uitchecken” en “doorgaan” aan.
Dan wordt de klant gevraagd zijn informatie betreft naam, adres, e-mail adres en telefoon in te geven.
De klant krijgt de kans aan te geven of de verzending naar een ander adres dient te gebeuren of niet.

Het systeem geeft dan expliciet de verzendkosten weer.
Door op “doorgaan” te klikken zet de klant de procedure verder.

De klant kan dan een betalingssysteem naar keuze aanvinken.

Het volgende scherm vraagt “¨Plaats bestelling” aan te klikken om de bestelling definitief te bevestigen.
De klant wordt dan doorverbonden met het betalingssysteem en kan zo de betaling doen.

BESTELLING

Nadat de klant de bestelling bevestigd heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. 
Uit deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds gebeurd is – of indien hij deze nog in orde moet brengen. 
De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

In de mail die de bestelling bevestigt is er een link. Deze link aanklikken geeft de mogelijkheid het advies te downloaden. De klant krijgt een PDF-file.

De klant kan gebruik maken van de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Bancontact
 • Credit cards: Visa, Mastercard
 • iDEAL
 • Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen werkt samen met Mollie

Er is geen enkele kost verbonden aan het gebruik van deze betaalmethodes. 

Indien Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen na 7 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Wij brengen de klant hiervan op de hoogte.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

LEVERING

Het gaat om een downloadbaar product.

Het gaat om toegang tot video-instructies.

Het ontvangen van een mail met link gebeurt binnen 4 dagen.

Deze link kan vanuit elk land van de hele wereld gebruikt worden.

De tutorials – instructies en patronen zijn in het Nederlands opgesteld.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

 

RISICO VAN VERZENDING

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van het opladen of downloaden van de PDF-file met advies.

 

GESCHILLEN

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Ik ben van mening dat een vlotte communicatie en een doorgedreven klantenservice tevreden klanten tot resultaat moet hebben. Hierbij lijkt het mij dan ook logisch om eventuele problemen op te lossen door middel van dialoog met de klant. U kan mij hiervoor bereiken op ons telefoonnummer of per mail.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De aangekochte advies PDF-file mag niet worden gecopiëerd, doorgegeven of verhandeld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

Er is geen recht tot herroeping of recht tot retourneren.

Het gaat om een digitaal product en u kan dit niet retourneren. U neemt immers het product meteen in gebruik tijdens de herroepingstermijn.

Van zo gauw u uitdrukkelijk akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden gaat u ook akkoord met het verliezen van het recht op retourneren.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden als u dit aanvinkt bij uw aankoop.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De klant krijgt toegang tot video-instructies, coaching, naaiadvies of imagoadvies, e-books gedurende maximum 6 maanden.

 Voorraad

 • Indien een artikel door 2 personen tegelijk wordt besteld krijgt de eerste bestelling voorrang.
 • Levering zolang de voorraad strekt.

Bij uitputting van de voorraad stort Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen u het betaalde bedrag (inclusief verzendingskosten) terug op uw rekening.

 Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 kalenderdagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3-484.52.92  via e-mail op ilse.van.der.schraelen@skynet.be of per post op het volgende adres Langestraat 35 – 2240 Zandhoven – België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

 

 

 

PRIVACY POLICY

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen – Vades bvba vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van zeer groot belang.

Bedoeling van deze Privacy Policy is de gebruiker of de klant te informeren over de verwerking van haar persoonsgegevens.
Tevens informeert ze over de rechten van de gebruiker of de klant. 

Het is raadzaam deze Privacy Policy aandachtig door te lezen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen – Vades bvba – Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België BE0465.138.655 ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be (hierna “Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen”) respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 werd deze vervangen worden door de Europese Algemene Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Meer informatie over privacy en bescherming van data kan u bekomen op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ofwel de Privacycommissie) via deze link:

https://www.privacycommission.be/nl

Door deze Privacy Policy te aanvaarden geeft u een algemene toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Indien ik wijziging aanbreng aan deze Privacy Policy zal u hiervan op de hoogte gebracht worden via de website. Indien van toepassing zal u als gebruiker opnieuw gevraagd worden de meest recente versie te aanvaarden.

In deze Privacy pagina wordt u geïnformeerd over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen mag u mij steeds schrijven Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen, Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België of mailen ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

Deze Privacy Policy werd de laatste keer gewijzigd op 15 januari 2019.

 1. Wie is wie?

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke en eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer en behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk.
Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen verwerkt de gegevens op eigen verantwoordelijkheid en gezag.

Betrokkene is de gebruiker of de klant van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen (hierna “de klant”). Dit zijn klanten die een aankoop deden in de online shop.

Betrokkene is ook de geïnteresseerde (hierna “de geïnteresseerde”) die geen klant is en nog niet gekocht heeft maar ingaat op de uitnodiging van de website om een nieuwsbrief te ontvangen. 

 1. Voor wie is deze Privacy Policy geldig?

Deze Privacy Policy is geldig voor alle mogelijke toekomstige klanten, voor geïnteresseerden en voor huidige en voormalige klanten.

 1. Wat wordt begrepen onder verwerking van persoonsgegevens?

Verwerking: elke verwerking van gegevens zoals verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, delen, verwijderen, archiveren, …

Persoonsgegevens: informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon of onderneming. Gegevens zoals naam, adres, e-mail.

 1. Wat zijn de wettelijke gronden?

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

– Online shop bestelling

De gegevens die u zelf invult wanneer u een bestelling plaatst gebruik ik om de betaling te verwerken en uw bestelling te leveren. De wettelijke grond is hier “uitvoering overeenkomst“. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u expliciet gevraagd akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de Privacy van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen. Dit akkoord is noodzakelijk om de bestelling te kunnen plaatsen. Zo gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers www.mijnwebwinkel.nl en MailChimp software.

Voor IT ontwikkeling en ondersteuning werkt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen samen met Van Roey IT (Kempenlaan 2 – 2300 Turnhout).

– Inschrijving nieuwsbrief als klant bij Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen 

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen houdt u graag op de hoogte per mail (e-mail nieuwsbrief en op papier met een folder) van onze promoties, nieuwe leveringen,… . U ontvangt deze informatie gratis. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over de aangeboden producten, acties & promoties en tips voor kleur-, stijl en onderhoud van kleding. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen communiceert hier met als wettelijke grond “het gerechtvaardigde belang”  om haar diensten en producten bij haar klanten te promoten. 

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers zijn www.mijnwebwinkel.nl en MailChimp software.

Voor IT ontwikkeling en ondersteuning werkt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen samen met Van Roey IT (Kempenlaan 2 – 2300 Turnhout).

– Inschrijving nieuwsbrief via website – invulformulier

Het aanvinken van “ja” bij de aanvraag van de nieuwsbrief en de dubbele opt-in en het aanvinken van “ja” voor akkoord met Privacy heeft als wettelijke grond “toestemming”.

De klant of geïnteresseerde gaat dan akkoord en is geïnformeerd over het gebruik van haar persoonsgegevens zoals omschreven in het privacy statement. Zij  weet dat Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen de gegevens die zij communiceert kan gebruiken ondermeer voor een nieuwsbrief om te informeren over andere Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen acties, promoties, nieuwe leveringen, kleur- en stijltips en onderhoudsadvies die aansluiten bij haar profiel en interesses.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers zijn www.mijnwebwinkel.nl en MailChimp software.

Voor IT ontwikkeling en ondersteuning werkt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen samen met Van Roey IT (Kempenlaan 2 – 2300 Turnhout).

 

 1. Waar kan u terecht in geval van vragen?

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij www.mijnwebwinkel.nl/winkel/ilsesewingstudio/ en via ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

Meer informatie over het privacy beleid van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen ? Klik hier www.mijnwebwinkel.nl/winkel/ilsesewingstudio/

 1. Privacy van paswoord en log in bij bestelling in online shop

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord van de online shop. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen heeft dus op geen enkele manier toegang tot uw paswoord.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 1. Welke persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard?

Persoonsgegevens die u meedeelt: naam, voornaam, adres en e-mailadres

Uw IP adres (ingeval geen registratie bij aankoop online shop)

Cookies: tracking van gebruik van de website

 1. Hoe worden de persoonsgegevens bekomen?

– Via de bestellingen in de online shop

– Via website inschrijfformulier voor nieuwsbrief.

– Via Cookies

In al deze gevallen kan de klant zich ten alle tijden uitschrijven op eenvoudig verzoek.

 1. Aan wie worden de gegevens overgemaakt – Overmaken aan derden – verwerkers

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere ondernemingen. Dit zijn verwerkers.

www.mijnwebwinkel.nl en MailChimp Software voor Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

Voor de nieuwsbrieven via e-mail werkt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen samen met MailChimp Software.

Voor IT ontwikkeling en ondersteuning werkt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen samen met Van Roey IT (Kempenlaan 2 – 2300 Turnhout).

Voor de verwerking van lonen, bezoldiging bedrijfleiders, sociale lasten werkt Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen samen met A.D.M.B. (Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen)

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen – Vades bvba garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Een verwerkersovereenkomst werd afgesloten met verwerkers indien nodig.

 1. Wat zijn de doeleinden van de verwerking?

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen zal de persoonsgegevens enkel en uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

– De versturing van nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over nieuwe leveringen en tips in verband met onderhoud. Deze versturing gebeurt op wettelijke grond van toestemming naar klanten die zich spontaan als geïnteresseerde hebben aangemeld.
Dit gebeurt ook op wettelijke grond van gerechtvaardigd belang naar klanten die al aankopen deden in de online shop.

– De versturing van een bestelling uit de online shop. Dit gebeurt op wettelijke grond van uitvoering contract.

– Het verbeteren en beheren van de website via anonieme statistieken. De identiteit van de personen of ondernemingen kan niet achterhaald worden. Dit is nodig om de website en klantenservice van de onderneming te kunnen verbeteren. Dit is een wettelijk recht van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

 1. Wat is de bewaarperiode?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing worden gedurende 20 jaar bewaard.

 1. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Voor het uitoefenen van al de volgende rechten mag de klant steeds een mail sturen naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

– De klant heeft recht op informatie

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt zonder medeweten van klanten. 

– De klant heeft te allen tijde recht op toegang en inzage van zijn persoonsgegevens:

U kan steeds gratis kennis nemen van uw persoonsgegevens. De klant beschikt dus over een wettelijk recht op inzage van de persoonsgegevens. Hiervoor stuurt u een mail naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

U kan vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en ook waarom en voor welk doel wij die verwerken.
U kan ook vragen welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken en met wie wij uw persoonsgegevens delen.
U kan ook vragen wat de oorsprong is van de persoonsgegevens en welke logica bij de verwerking gebruikt wordt.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen voorziet ook een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand. 

– De klant heeft recht op het verbeteren, indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

U stuurt hiervoor een mail naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

De klant kan dus zo altijd zelf zijn gegevens verbeteren of up-to-date houden.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een correctie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

– De klant heeft recht van verzet.

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

– De klant heeft recht van overdraagbaarheid

De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en/ of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

De gegevens worden gratis overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand, in een gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen als onderneming verwerkt via een geautomatiseerd procedé en op basis van toestemming of overeenkomst.  

– De klant heeft recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw recht gebaseerd is op uw expliciete toestemming heeft u steeds het recht deze toestemming in te trekken.

– De klant heeft recht om de gegevens te laten wissen

De klant kan altijd zijn gegevens laten wissen. 

De persoon van wie Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen gegevens bijhoudt, mag altijd vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

– De klant heeft recht op beperking van verwerking 

– De klant heeft recht op bezwaar

De persoon van wie Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen gegevens bijhoudt, heeft ten alle tijde het recht omwille van zijn specifieke situatie zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst).

Wanneer gegevens worden verzameld met oog op direct marketing (incl. profiling die betrekking heeft op direct marketing) kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.  

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België of via het e-mail adres ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn of haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ook het recht van verzet, overdraagbaarheid of intrekking van toestemming kan zo uitgeoefend worden.

Dit geldt voor de klant maar ook voor personen die een aanvraag voor de nieuwsbrief indienden en die tot nu toe nog nooit kochten bij Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos zonder motivering verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240  Zandhoven, België, ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

In elke nieuwsbrief die we versturen krijgt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen stuurt u ons een email met vermelding: “stop nieuwsbrief” E-mail: ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be
U kan ook de uitschrijflink gebruiken die vermeld staat in de nieuwsbrief.

 1. Profiling

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen maakt geen gebruik van profiling.

 1. Google Analytics

Google Analytics of Google wordt door Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen gebruikt om inzicht te krijgen in de manier van gebruik van de website.
Bijvoorbeeld: Hoeveel gebruikers per dag? Welke pagina’s worden geraadpleegd? Wanneer wordt er naar de website gekeken? etc.
Door deze gegevens te consulteren kan Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen de website commercieel verbeteren, gebruiksvriendelijker maken,…
Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen geeft geen persoonsgegevens door aan Google.
De wettelijke grond voor gebruik van Google Analytics is Gerechtvaardigd belang.

Google Analytics informatie: Privacy Policy Google

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming is niet van toepassing bij Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen.
In geval van vragen richt u zich tot Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen zelf. Langestraat 35, 2240 Zandhoven of ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te bewaren. 

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen neemt alle veiligheidsmaatregelen, technisch en organisatorisch, om de vernietiging, de vervalsing, de wijziging, het verlies, de niet-toegestane kennisgeving of toegang per vergissing aan derden te vermijden.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen doet er alles aan om onrechtmatig gebruik door derden te vermijden. 

Daar waar nodig wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 1. Links naar andere websites

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen heeft links naar andere websites op haar website. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites.

De privacy en het beleid rond privacy van andere websites kan verschillen met die van Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor de privacy policy van andere websites.

Een link naar een andere website wilt niet zeggen dat Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen expliciet de correctheid van de andere website ondersteunt. Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen garandeert de correctheid van de andere websites op geen enkele manier.

 1. Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel. +32 (0)2 274 48 00 e-mail: commission@privacycommission.be).

Indien Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen niet naar behoren reageert op een aanvraag voor informatie of weigert een antwoord binnen de gestelde termijn te geven heeft de klant het recht een klacht neer te leggen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 1. Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België, of via het volgende e-mail adres: ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

U kan vragen stellen of uw rechten uitoefenen.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode start bij de ontvangst van uw aanvraag bij Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen en van zo gauw Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen van de aanvrager de nodige informatie heeft bekomen om aan de aanvraag te voldoen.

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen zal dan de informatie gratis verstrekken. Wanneer vragen of verzoeken niet meer redelijk of buitensporig zijn, door bijvoorbeeld het repetitieve karakter, mag Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen een vergoeding aanrekenen of de vraag of verzoek weigeren.

 

U kan mij ook schrijven:

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen
Langestraat 35
2240 Zandhoven
België

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Ze worden geplaatst om internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

 

BEDANKING:

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen dankt u voor Uw intresse. Veel plezier met het rondkijken, indien u vragen heeft aarzel dan niet mij te contacteren.

 

Ilse Van der Schraelen Naaicoach – Ilse Van der Schraelen
Vades bvba
Langestraat 35
2240 Zandhoven
BTW: BE 0465.138.655
Reknr. 320-0646621-89
RPR Antwerpen