fbpx

Privacy Policy

Ilse Van der Schraelen – Vades bvba vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van zeer groot belang.

Bedoeling van deze Privacy Policy is de gebruiker of de klant te informeren over de verwerking van haar persoonsgegevens.
Tevens informeert ze over de rechten van de gebruiker of de klant. 

Het is raadzaam deze Privacy Policy aandachtig door te lezen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ilse Van der Schraelen – Vades bvba – Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België BE0465.138.655 ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be www.ilsevanderschraelen.be (hierna “Ilse Van der Schraelen”) respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 werd deze vervangen worden door de Europese Algemene Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Meer informatie over privacy en bescherming van data kan u bekomen op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ofwel de Privacycommissie) via deze link:

https://www.privacycommission.be/nl

Door deze Privacy Policy te aanvaarden geeft u een algemene toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Indien ik wijziging aanbreng aan deze Privacy Policy zal u hiervan op de hoogte gebracht worden via de website. Indien van toepassing zal u als gebruiker opnieuw gevraagd worden de meest recente versie te aanvaarden.

In deze Privacy pagina wordt u geïnformeerd over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ilse Van der Schraelen.

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy van Ilse Van der Schraelen mag u mij steeds schrijven Ilse Van der Schraelen, Langestraat 35, 2240 Zandhoven, België of mailen ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

Deze Privacy Policy werd de laatste keer gewijzigd op 23 mei 2018.

.

1. Wie is wie?

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke en eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer en behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk.
Ilse Van der Schraelen verwerkt de gegevens op eigen verantwoordelijkheid en gezag.

Betrokkene is de gebruiker of de klant van Ilse Van der Schraelen (hierna “de klant”). Dit zijn klanten die een aankoop deden in de winkel of online shop of klanten voor kleur-, stijl- en imagoadvies of ander advies.
Betrokkene is ook de geïnteresseerde (hierna “de geïnteresseerde”) die geen klant is en nog niet gekocht heeft maar ingaat op de uitnodiging van de website om een nieuwsbrief te ontvangen. 

2. Voor wie is deze Privacy Policy geldig?

Deze Privacy Policy is geldig voor alle mogelijke toekomstige klanten, voor geïnteresseerden en voor huidige en voormalige klanten.

3. Wat wordt begrepen onder verwerking van persoonsgegevens?

Verwerking: elke verwerking van gegevens zoals verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, delen, verwijderen, archiveren, …

Persoonsgegevens: informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon of onderneming. Gegevens zoals naam, adres, e-mail.

4. Wat zijn de wettelijke gronden?

Rechtsgronden van de verwerking

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Online shop bestelling

De gegevens die u zelf invult wanneer u een bestelling plaatst gebruik ik om de betaling te verwerken en uw bestelling te leveren. De wettelijke grond is hier “uitvoering overeenkomst“. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u expliciet gevraagd akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de Privacy van Ilse Van der Schraelen. Dit akkoord is noodzakelijk om de bestelling te kunnen plaatsen. Zo gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers zijn Kreatix, B-post en MyParcel.

Kleur-, stijl- en imagoadvies, coaching

Ilse Van der Schraelen behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u uw kleur- stijl en imagoadvies verslag of ander coaching verslag te bezorgen. Ilse Van der Schraelen communiceert met als wettelijke grond “uitvoering overeenkomst”  om u uw kleur-, stijl- en imagoverslag of ander coaching verslag te bezorgen. 

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Hier zijn er geen verwerkers.

Ilse Van der Schraelen houdt u daarna graag op de hoogte per mail (e-mail nieuwsbrief en op papier met een folder) van onze promoties, nieuwe leveringen,… . U ontvangt deze informatie gratis. Ilse Van der Schraelen behoudt zich dan het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over de aangeboden producten, acties & promoties en tips voor kleur-, stijl en onderhoud van kleding. Ilse Van der Schraelen communiceert hier met als wettelijke grond “het gerechtvaardigde belang” om haar diensten en producten bij haar klanten te promoten.

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Flexmail. 

Inschrijving nieuwsbrief als klant bij Ilse Van der Schraelen 

Ilse Van der Schraelen houdt u graag op de hoogte per mail (e-mail nieuwsbrief en op papier met een folder) van onze promoties, nieuwe leveringen,… . U ontvangt deze informatie gratis. Ilse Van der Schraelen behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over de aangeboden producten, acties & promoties en tips voor kleur-, stijl en onderhoud van kleding. Ilse Van der Schraelen communiceert hier met als wettelijke grond “het gerechtvaardigde belang”  om haar diensten en producten bij haar klanten te promoten. 

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Flexmail.

Inschrijving nieuwsbrief via website – invulformulier

Het aanvinken van “ja” bij de aanvraag van de nieuwsbrief en de dubbele opt-in en het aanvinken van “ja” voor akkoord met Privacy heeft als wettelijke grond “toestemming”.

De klant of geïnteresseerde gaat dan akkoord en is geïnformeerd over het gebruik van haar persoonsgegevens zoals omschreven in het privacy statement. Zij  weet dat Ilse Van der Schraelen de gegevens die zij communiceert kan gebruiken onder andere voor een nieuwsbrief om te informeren over andere Ilse Van der Schraelen acties, promoties, nieuwe leveringen, kleur- en stijltips en onderhoudsadvies die aansluiten bij haar profiel en interesses.

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Flexmail.

Samenwerking met Joyn – spaarkaartensysteem

Klanten die kopen in de winkel krijgen de mogelijkheid een Joyn spaarkaart te bekomen. Dit is een vrije keuze.
Klanten kunnen dit spaarkaartsysteem anoniem gebruiken.
Ze kunnen ook hun e-mail adres opgeven. Dit e-mail adres wordt dan in de winkel ingebracht.
De klant ontvangt dan onmiddellijk een e-mail met invitatie om een account aan te maken.
De klant heeft de vrije keuze daar op in te gaan of niet.
Enkel de klant die een account aanmaakt ontvangt promoties van Ilse Van der Schraelen.
Door een account aan te maken geeft de klant expliciete toestemming via een dubbele opt-in.
Door een account aan te maken gaat de klant akkoord met het privacy beleid van Joyn 

Ilse Van der Schraelen is verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Joyn.

5. Waar kan u terecht in geval van vragen?

Ilse Van der Schraelen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent mijn privacy beleid, kunt u terecht bij www.ilsevanderschraelen.be/privacy en via ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

Meer informatie over het privacy beleid van Ilse Van der Schraelen ? Klik hier www.ilsevanderschraelen.be/privacy

6. Privacy van paswoord en log in bij bestelling in online shop

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord van de online shop. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ilse Van der Schraelen heeft dus op geen enkele manier toegang tot uw paswoord.

Ilse Van der Schraelen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

7. Welke persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard?

 • Persoonsgegevens die u meedeelt: naam, voornaam, adres en e-mailadres
 • Uw IP adres (ingeval geen registratie bij aankoop online shop)
 • Cookies: tracking van gebruik van de website

8. Hoe worden de persoonsgegevens bekomen?

 • Via de bestellingen in de online shop
 • Via de winkel waar klanten na aankoop vrijwillig hun gegevens doorgeven. 
 • Via website inschrijfformulier voor nieuwsbrief.
 • Via kleur-, stijl-, imago of ander advies
 • Via Cookies

In al deze gevallen kan de klant zich ten alle tijden uitschrijven op eenvoudig verzoek.

9. Aan wie worden de gegevens overgemaakt – Overmaken aan derden – verwerkers

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere ondernemingen. Dit zijn verwerkers.

Kreatix, MyParcel, Joyn, Van Roey IT en Bpost zijn verwerkers voor Ilse Van der Schraelen.

Voor de nieuwsbrieven via e-mail werkt Ilse Van der Schraelen samen met Flexmail Software (Jaarbeurslaan 29/bus 31, 3600 Genk)

Voor IT ontwikkeling en ondersteuning werkt Ilse Van der Schraelen samen met Kreatix (Duwijckstraat 17, 2500 Lier) en met Van Roey IT (Kempenlaan 2 – 2300 Turnhout).

Voor de versturing van online shop bestellingen werkt Ilse Van der Schraelen samen met MyParcel (Adriaan Brouwerstraat 16, 2000 Antwerpen) en Bpost.

Voor de verwerking van lonen, bezoldiging bedrijfleiders, sociale lasten werkt Ilse Van der Schraelen samen met A.D.M.B. (Oude Brusselsestraat 8, 2800 Mechelen)

Voor de organisatie van het klantenkaartsysteem is Joyn de verwerker (Koningsstraat 146, 1000 Brussel).

Ilse Van der Schraelen – Vades bvba garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Ilse Van der Schraelen zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Een verwerkersovereenkomst werd afgesloten met verwerkers indien nodig.

10. Wat zijn de doeleinden van de verwerking?

Ilse Van der Schraelen zal de persoonsgegevens enkel en uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

 • De versturing van nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over nieuwe leveringen en tips in verband met kleur, stijl en kledingonderhoud. Deze toesturing gebeurt op wettelijke grond van toestemming naar klanten die zich spontaan als geïnteresseerde hebben aangemeld.
  Dit gebeurt ook op wettelijke grond van gerechtvaardigd belang naar klanten die al aankopen deden bij de winkel of in de online shop.
 • De versturing van folders op papier. Deze folders bevatten informatie over nieuwe leveringen en soms ook informatie over acties en promoties bij Ilse Van der Schraelen. De wettelijke grond is gerechtvaardigd belang naar klanten die al aankopen deden in de winkel of in de online shop.
 • De versturing van een verslag over het kleur-, stijl-, imago- of ander coachingadvies. Dit gebeurt op wettelijke grond van uitvoering contract. Het verslag is een deel van de adviessessie.
 • De versturing van een bestelling uit de online shop. Dit gebeurt op wettelijke grond van uitvoering contract.
 • Het verbeteren en beheren van de website via anonieme statistieken. De identiteit van de personen of ondernemingen kan niet achterhaald worden. Dit is nodig om de website en klantenservice van de onderneming te kunnen verbeteren. Dit is een wettelijk recht van Ilse Van der Schraelen.
 • Het bijhouden van punten via het klantenkaartsysteem van Joyn en het versturen van mails met promotionele kortingen via het klantenkaartsysteem van Joyn.

11. Wat is de bewaarperiode?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing worden gedurende 20 jaar bewaard.

12. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Voor het uitoefenen van al de volgende rechten mag de klant steeds een mail sturen naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

De klant heeft recht op informatie

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt zonder medeweten van klanten. 

De klant heeft te allen tijde recht op toegang en inzage van zijn persoonsgegevens:

 • U kan steeds gratis kennis nemen van uw persoonsgegevens. De klant beschikt dus over een wettelijk recht op inzage van de persoonsgegevens. Hiervoor stuurt u een mail naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be
 • U kan vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en ook waarom en voor welk doel ik die verwerk.
 • U kan ook vragen welke categorieën van persoonsgegevens ik verwerk en en met wie ik uw persoonsgegevens deel.
 • U kan ook vragen wat de oorsprong is van de persoonsgegevens en welke logica bij de verwerking gebruikt wordt.

 Ilse Van der Schraelen voorziet ook een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand. 

De klant heeft recht op het verbeteren, indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

U stuurt hiervoor een mail naar ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

De klant kan dus zo altijd zelf zijn gegevens verbeteren of up-to-date houden.

Ilse Van der Schraelen brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een correctie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

De klant heeft recht van verzet.

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

De klant heeft recht van overdraagbaarheid

De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en/ of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

De gegevens worden gratis overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand, in een gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de Ilse Van der Schraelen als onderneming verwerkt via een geautomatiseerd procedé en op basis van toestemming of overeenkomst.  

De klant heeft recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw recht gebaseerd is op uw expliciete toestemming heeft u steeds het recht deze toestemming in te trekken.

De klant heeft recht om de gegevens te laten wissen

De klant kan altijd zijn gegevens laten wissen. 

De persoon, van wie Ilse Van der Schraelen gegevens bijhoudt, mag altijd vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database.

Ilse Van der Schraelen brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens werden verstrekt op de hoogte van een verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

De klant heeft recht op beperking van verwerking 

De klant heeft recht op bezwaar

De persoon van wie Ilse Van der Schraelen gegevens bijhoudt, heeft ten alle tijde het recht omwille van zijn specifieke situatie zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst).

Wanneer gegevens worden verzameld met oog op direct marketing (incl. profiling die betrekking heeft op direct marketing) kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.  

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België of via het e-mail adres ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn of haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ook het recht van verzet, overdraagbaarheid of intrekking van toestemming kan zo uitgeoefend worden.

Dit geldt voor de klant maar ook voor personen die een aanvraag voor de nieuwsbrief indienden en die tot nu toe nog nooit kochten bij Ilse Van der Schraelen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos zonder motivering verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240  Zandhoven, België, ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

In elke nieuwsbrief die we versturen krijgt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen stuurt u mij een email met vermelding: “stop nieuwsbrief” E-mail: ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be
U kan ook de uitschrijflink gebruiken die vermeld staat in de nieuwsbrief.

13. Profiling

Ilse Van der Schraelen maakt geen gebruik van profiling.

14. Google Analytics

Google Analytics of Google wordt door Ilse Van der Schraelen gebruikt om inzicht te krijgen in de manier van gebruik van de website.
Bijvoorbeeld: Hoeveel gebruikers per dag? Welke pagina’s worden geraadpleegd? Wanneer wordt er naar de website gekeken? etc.
Door deze gegevens te consulteren kan Ilse Van der Schraelen de website commercieel verbeteren, gebruiksvriendelijker maken,…
Ilse Van der Schraelen geeft geen persoonsgegevens door aan Google.
De wettelijke grond voor gebruik van Google Analytics is Gerechtvaardigd belang.

Google Analytics informatie: Privacy Policy Google

15. Functionaris voor gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming is niet van toepassing bij Ilse Van der Schraelen.
In geval van vragen richt u zich tot Ilse Van der Schraelen zelf. Langestraat 35, 2240 Zandhoven of ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be

16. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ilse Van der Schraelen doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te bewaren. 

Ilse Van der Schraelen neemt alle veiligheidsmaatregelen, technisch en organisatorisch, om de vernietiging, de vervalsing, de wijziging, het verlies, de niet-toegestane kennisgeving of toegang per vergissing aan derden te vermijden.

Ilse Van der Schraelen doet er alles aan om onrechtmatig gebruik door derden te vermijden. 

Daar waar nodig wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten.

17. Links naar andere websites

Ilse Van der Schraelen heeft links naar andere websites op haar website. Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites.

De privacy en het beleid rond privacy van andere websites kan verschillen met die van Ilse Van der Schraelen. Ilse Van der Schraelen is niet verantwoordelijk voor de privacy policy van andere websites.

Een link naar een andere website wilt niet zeggen dat Ilse Van der Schraelen expliciet de correctheid van de andere website ondersteunt. Ilse Van der Schraelen garandeert de correctheid van de andere websites op geen enkele manier.

18. Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel. +32 (0)2 274 48 00 e-mail: commission@privacycommission.be).

Indien Ilse Van der Schraelen niet naar behoren reageert op een aanvraag voor informatie of weigert een antwoord binnen de gestelde termijn te geven heeft de klant het recht een klacht neer te leggen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

19. Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u mij contacteren op Ilse Van der Schraelen, Vades bvba, Langestraat 35 – 2240 Zandhoven, België, of via het volgende e-mail adres: ilsevanderschraelenprivacy@proximus.be.

U kan vragen stellen of uw rechten uitoefenen.

Ilse Van der Schraelen heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode start bij de ontvangst van uw aanvraag bij Ilse Van der Schraelen en van zo gauw Ilse Van der Schraelen van de aanvrager de nodige informatie heeft bekomen om aan de aanvraag te voldoen.

Ilse Van der Schraelen zal dan de informatie gratis verstrekken. Wanneer vragen of verzoeken niet meer redelijk of buitensporig zijn, door bijvoorbeeld het repetitieve karakter, mag Ilse Van der Schraelen een vergoeding aanrekenen of de vraag of verzoek weigeren.

 

U kan mij ook schrijven:

Ilse Van der Schraelen
Langestraat 35
2240 Zandhoven
België

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Ze worden geplaatst om internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Bedanking:

Ilse Van der Schraelen dankt u voor Uw interesse. Veel plezier met het rondkijken, indien u vragen heeft aarzel dan niet mij te contacteren. 

Ilse Van der Schraelen
Vades bvba

Langestraat 35
2240 Zandhoven
BTW: BE 0465.138.655
Reknr. 320-0646621-89
RPR Antwerpen 

Retouches

Afgewerkte retouches worden voor afhaling maximaal 1 jaar bewaard.